Kein Cover vorhanden

Sora no daikaijû Radon (1956)

Land: Japan
Genre: Drama, Horror, Sci-Fi

Es ist noch kein Kurzinhalt von Sora no daikaijû Radon vorhanden

VoD Streams / Kaufen

Stream anschauen: Instant Video, maxdome

DVD/ Blu-ray kaufen: Amazon.de

Diese Filme könnten dich interessieren

Cast & Crew

Regie: Ishirô Honda
Drehbuch: David Duncan, Takeshi Kimura
Darsteller: Kenji Sahara, Yumi Shirakawa, Akihiko Hirata, Akio Kobori, Yasuko Nakata, Minosuke Yamada, Yoshifumi Tajima, Kiyoharu Onaka, Ichirô Chiba, Mike Daneen, Tazue Ichimanji, Saburô Iketani, Saburô Kadowaki, Tateo Kawasaki, Kanta Kisaragi, Takuzô Kumagai, Saeko Kuroiwa, Tsuruko Mano, Mitsuo Matsumoto, Hideo Mihara, Kiyomi Mizunoya, Jun'ichirô Mukai, Toshiko Nakano, Rinsaku Ogata, Keiji Sakakida, Yasuhiro Shigenobu, Junnosuke Suda, Shigemi Sunagawa, Jirô Suzukawa, Masaaki Tachibana, Bontaro Taira, Kiyoshi Takagi, Kamayuki Tsubono, Mitsuo Tsuda, Hideo Unagami, Akira Yamada


Tipp: Gute Horrorfilme entdecken in unseren Ranglisten

» Alle Ranglisten anzeigen!

Kurz-URL: